Onze werkwijze

Wat doet de taxateur voor u

Om u een beeld te geven van onze werkzaamheden en waarom wij u soms ook om informatie vragen, willen wij u een korte uitleg geven.

Na de inventarisatie waarom u een taxatie nodig heeft, maakt onze binnendienst de afspraak voor de opname van het te taxeren object.

Hierna ontvangt u een mail waarin u verzocht wordt om de juridische stukken aan te leveren alsmede informatie over de formele taxatieopdracht en de bijhorende opdrachtvoorwaarden. Wij zijn verplicht om een geaccordeerde versie van de opdrachtvoorwaarden in ons dossier te hebben.

De taxateur komt voor opname van de woning op de ingeplande datum langs en zal alle juridische stukken beoordelen.

Denkt u hierbij aan de eigendomssituatie, grondsituatie, het vaststellen van de oppervlakte, isolerende maatregelen, bodemsituatie, funderingssituatie, status en controle van de VVE en dergelijke.
Na opname en beoordeling worden deze gegevens allemaal verwerkt in een softwareprogramma (waaronder uw aangeleverde stukken, zonder deze stukken kan het proces dus niet verder worden afgerond).

Indien er een verbouwing meegenomen moet worden in het rapport vragen wij altijd om een verbouwingsspecificatie.
Bij een waarde in verhuurde staat hebben wij een huurovereenkomst en een huurnota nodig.
Voor een nieuwbouwtaxatie is er een koop/aanneemovereenkomst, bouwplattegronden, bestek (evt. meerwerkspecificatie) nodig.

Na het invullen van alle gegevens zal de taxateur het rapport moeten onderbouwen middels eigen referenties (vergelijkbare verkochte objecten) alsmede door het validatie instituut aangeleverde rekenmodellen.
Wanneer het rapport klaar, onderbouwd en voorzien is van de juiste bijlagen
wordt het ter validatie aangeboden bij het validatie instituut.

Indien deze goed is bevonden wordt het rapport digitaal ondertekend en is het proces afgerond.