Voordewind Taxaties spant zich in voor een zorgvuldige, juiste en zo actueel mogelijke weergave van de informatie op deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan erkent Voordewind Taxaties hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Voordewind Taxaties is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.