Gevalideerd Rapport

Valideren betekent dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge WEW-kwaliteitseisen. Een validatie instituut valideert (keurt) woningtaxaties van aangesloten taxateurs. Zij zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Dit rapport kan niet gewijzigd worden zonder toestemming van het validatie instituut of de bank.

Hier kunt u direct een taxatieaanvraag doen.

* Alleen taxateurs die aan alle kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij een validatie instituut aanmelden.

Verbouwing

Wanneer u een financiering wilt voor een verbouwing zal de geldverstrekker vrijwel altijd vragen om een waardebepaling vóór- en na de verbouwing. Voordewind Taxaties kan dit voor u verzorgen. Hiervoor werken wij met een uniforme verbouwingsspecificatie welke opgedeeld is in vernieuwing, uitbreiding of verduurzaming. Zo heeft u nergens omkijken naar en wordt alles voor u geregeld.

* Voor het opstellen van een verbouwingstaxatierapport verstrekken wij of uw hypotheekadviseur een verbouwingsspecificatie met het verzoek deze in te vullen.