Onze werkwijze

Simpel gezegd schat een taxateur de waarde van een object (pand) en noteert dit in een taxatierapport. Vaak bepaalt de taxateur de waarde van een woning. Voordewind Taxaties legt u graag in een simpel stappenplan uit hoe wij te werk gaan.

  1. Neem contact op met de binnendienst.
  2. U ontvangt van ons een prijsopgave.
  3. Na uw akkoord plant de binnendienst dan een afspraak met u of met de verkopende partij in voor de opname van het te taxeren object.
  4. Na akkoord op de opdracht ontvangt u of de verkopende partij een mail waarin verzocht wordt om alle relevante documentatie aan te leveren
  5. Op de geplande datum komt de taxateur voor opname van de woning. Die zal dan tevens alle documentatie beoordelen. Hierbij kunt u denken aan: eigendomssituatie, grondsituatie, het vaststellen van de oppervlakte, isolerende maatregelen, bodemsituatie, funderingssituatie, status en controle van de VVE.
  6. Na opname en beoordeling worden deze documenten en gegevens verwerkt in een softwareprogramma.
  7. De taxateur onderbouwt het rapport middels eigen referenties (vergelijkbare verkochte objecten) en met door het validatie instituut aangeleverde rekenmodellen.
  8. Het rapport wordt ter validatie naar het validatie instituut gestuurd
  9. Na akkoord en digitale ondertekening is het taxatieproces afgerond!