Regulier rapport

Het is niet altijd noodzakelijk dat een taxatierapport wordt gevalideerd. In dat geval is een regulier rapport voldoende. Een regulier rapport wordt vanzelfsprekend met dezelfde zorg uitgevoerd als een gevalideerd rapport. Deze wordt alleen niet ter controle aangeboden bij het validatie instituut, maar gecontroleerd door een gecertificeerde collega taxateur. Die zal dan een plausibiliteitsverklaring afgeven.

Aftrekbaar van de belasting

De kosten van een taxatierapport (benodigd om hypotheek te krijgen) zijn aftrekbaar van de belasting. Voorwaarde voor belastingaftrek is wel dat de hypotheek gebruikt wordt voor aankoop of waardestijging (verbouwing, herstelwerkzaamheden) van een woning